Zero Zinc pohjamaali

Parempi läpäisemättömyys

Ympäristönsuojelu on yksi Axalta Powder Coating System Nordicin perusarvoista. Hyödyntämällä laajaa kokemustaan korroosionsuojamaaleissa on Axaltan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorio keskittänyt työnsä sinkkivapaaseen ja hyvin tiivispintaiseen jauhepohjamaaliin.

Uutta maaliteknologiaa, jolla saavutetaan korkea verkottumisaste maalikalvossa

ALESTA® ZeroZinc on jauhepohjamaali, jonka teknologia perustuu lisääntyneeseen sidosmuodostukseen, High Density Crosslinking (HDC). Tällä innovaatiolla lisätään sideaineen ja kovetteen välistä ristisilloittumista huomattavasti, mikä parantaa maalikalvon läpäisemättömyyttä. Erinomaiset tartuntaomaisuudet vielä lisäävät tätä sulkuvaikutusta.

Erinomaiset tuoteominaisuudet

Erittäin hyvä korroosiosuoja jopa kaikkein vaikeimmissa ilmasto-olosuhteissa ja ympäristöissä. Suojaa aina korroosioluokkaan C5-I asti (ISO 12944 mukainen ilmastorasitusluokitus). ALESTA® ZeroZinc Pohjamaalilla voidaan korvata kaikki markkinoilla olevat korroosionsuojapohjamaalit – riippumatta siitä sisältävätkö ne sinkkiä vai eivät:
 

  • Erinomainen kemikaalien ja kosteuden kestävyys
  • Parannetut mekaaniset ominaisuudet: taivutuslujuus ja iskunkestävyys
  • Erinomainen tartunta rautametalleihin
  • Erinomainen maalikalvojen välinen tartunta Alesta® pintamaaleihin
  • Helppo päällemaalattavuus jauhe- ja märkämaaleilla 12 tunnin aikana
  • Pohjamaalatut kappaleet voidaan välivarastoida odottamaan pintamaalausta